OBVESTILO BODOČIM ČLANOM KLUBA

Motoristični klub Blue Knights Slovenia I je na svojem rednem 24. zboru članov izglasoval spremembo statuta društva, ki se nanašajo na pogoje za članstvo v društvu. Iz statuta je bila črtana enoletna preiskusna doba bodočega člana. Slednje pomeni, da lahko član motorističnega kluba postane vsak, ki izpolnjuje pogoje  iz 7. člena statuta, in sicer:

Redni člani so lahko državljani EU, ki opravljajo delo s policijskimi pooblastili in se strinjajo z dejavnostjo društva in sprejemajo ta pravila. Član društva se s podpisom prijavnice zaveže, da bo deloval v skladu s pravili društva in plačal članarino. Redni člani so lahko tudi upokojeni delavci, ki so imeli policijska pooblastila.

V primeru, da vas zanima članstvo v našem klubu, izpolnite priloženo pristopno izjavo in jo pošljite na predsednikov ali podpredsednik elektronski naslov (naslova sta navedena v informacijah o vodstvu kluba na prvi strani). Za več informacij glede članstva v klubu lahko pokličite tudi predsednika Boštjana Sešla na 041 470 223 ali podpredsednika Boštjana Helbla na 041 588 422.

Vozite s ponosom!

PRISTOPNA IZJAVA – nova 2024