Blue Knights LE MC Slovenia I

Motoristični klub BLUE KNIGHTS LE MC SLOVENIA I je bil na Otiškem vrhu, ustanovljen 5. marca leta 2005, na Ustanovnem sestanku, na pobudo Simona Švarca in še enajstih ustanovnih članov.

Izvoljeno je bilo prvo vodstvo in sicer Simon Švarc kot 1. predsednik, Boštjan HELBL kot podpredsednik, Sašo GEČ kot tajnik in Ferdo LASNIK kot blagajnik.

Na ustanovni skupščini je bila prisotnim predstavljena ideja in organizacija BLUE KNIGHTS NTERNATIONAL, katere sestavni del je z ustanovitvijo postal tudi prvi chapter v Sloveniji. Klub je bil istega leta v mesecu maju organiziran v obliki društva na UE Dravograd in ima organizacijsko in pravno strukturirane vse predpisane organe upravljanja in sprejete pravne akte, ki so potrebni za nemoteno in zakonito delo motorističnega kluba. Klub je pričel delovati prvo leto z 12 člani in enim častnim članom Vinkom Rotovnikom, kateri nam je prepustil prostor za klubsko uporabo ter sedež kluba.

V skladu z mednarodnim statutom in statutom BLUE KNIGHTS LE MC SLOVENIA I so temeljni cilji motorističnega kluba:

* razvijanje in promoviranje ideje o varni vožnji z motornimi kolesi

* združevanje ljubiteljev motornih koles doma in v tujini

* izmenjavanje izkušenj med člani

* sodelovanje z domačimi, tujimi in mednarodnimi organizacijami z enakimi cilji

* sodelovanje v preventivnih in humanitarnih akcijah

Dodaj odgovor